Photographer Yoshihiro Makino Kimpton Shinjuku Tokyo

View Artist Page